III Piknik Parafialny - DZIĘKUJEMY!
fot. Radosław Jermak
fot. Radosław Jermak
fot. Radosław Jermak
fot. Radosław Jermak

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

godło ksm

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Jedliczu powstało w 1997 roku. Jego reaktywacja nastąpiła w 2007 roku. Spotkanie odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej. Prezesem KSM-u w Jedliczu jest Mirosław Ginalski, funkcję księdza asystenta pełni ks. Andrzej Kopcza. Stowarzyszenie zrzesza 20 członków, uczniów szkół średnich jak i gimnazjum.
Głównymi zadania KSM-u, które wynikają z jego statutu, jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia. Organizowane są więc spotkania formacyjne, które dotyczą rozmaitych kwestii naszej wiary. KSM-owicze mogą także rozwiewać wszelkie swoje wątpliwości dotyczące nie tylko spraw wiary, ale też codzienności, kwestii moralnych, na spotkaniach o nazwie „Skrzynka pytań”, gdzie anonimowo zadawane są pytania, a następnie wspólnie, z pomocą księdza asystenta staramy się udzielać na nie odpowiedzi. Na spotkaniach przybliżane są także sylwetki patronów KSM-u – św. Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny Kózkówny.
Tradycją KSM-u w Jedliczu jest coroczna organizacja czuwania wielkopiątkowego w naszym kościele.
Członkowie stowarzyszenia integrują się ze sobą poprzez zabawy w czasie spotkań pod nazwą „Pogodny wieczorek”, ogniska na zakończenie roku formacyjnego lub wspólne wieczory filmowe.

 

Kierownictwo KSM Jedlicze 2017/2018:


Asystent - ks. Andrzej Kopcza
Prezes - Mirosław Ginalski
Zastępca prezesa - Krzysztof Śmigiel
Skarbnik - Kamila Uliasz
Sekretarz - Adrian Wasłowicz
Zastępca sekretarza - Jakub Wajda

 

 

 

Go to top